Навчально-практичний центр (далі – НПЦ) є структурним підрозділом державного професійно-технічного навчального закладу Міністерства освіти і науки України.

Головною метою діяльності НПЦ є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій, установ, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»«Про професійно-технічну освіту»Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Положенням про навчально-практичні центри.

Для учнів

НПЦ вдосконалює практичну підготовку учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, впроваджуючи у навчальний процес новітні виробничі технології із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів.

Для дорослих

Однією з функцій НПЦ є сприяння підвищенню якості професійної підготовки слухачів закладу, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій; організація стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.

Платні послуги

  • освітні послуги (курси підвищення кваліфікації, стажування);
  • надання виробничих послуг учнями та майстрами в/н;
  • продаж готової продукції.

 

До основних функцій діяльності НПЦ відносяться:

  • надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед навчальним закладом.
  • надання навчальним закладам консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствам.